Bible Text: Deuteronomy 30:15-20 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: Matthew 5: 13-20 | Preacher: Reverend Dan Batson

Share

Bible Text: Matthew 5:1-12 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: Matthew 4:12-23 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: Isaiah 49:1-7 | Preacher: Reverend Dan Batson

Share

Bible Text: Ecclesiastes 3:1-8 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: John 1:1-14 | Preacher: Dan Baton

Share

Bible Text: Luke 2:1-20 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: Matthew 11:2-11 | Preacher: Dan Batson

Share

Bible Text: Matthew 3:1-12 | Preacher: Dan Batson

Share